Kto może opracować Ocenę Zagrożenia Wybuchem
Jest to na pewno pytanie, które stawia sobie większość osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Zakładach Produkcyjno-Magazynowych. Są to: służby BHP, inżynierowie ruchu, właściciele i zarządcy nieruchomości. Otóż zgodnie z rozporządzeniem odpowiedzialność za opracowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem spoczywa zawsze na barkach Właściciela. Natomiast opracować może: Inwestor, Projektant bądź Użytkownik, odpowiedzialny za proces technologiczny. 
Z doświadczenia widzimy, że Inwestor, Projektant i Użytkownik nie dostrzegają wszystkich niebezpieczeństw, gdyż patrzą w tym samym utartym kierunku na problem. Zlecenie wykonanie Oceny Zagrożenia Wybuchem firmie zewnętrznej powoduję to, 
że grupa ekspertów z firmy FARRAD zobaczy problem z innej perpektywy, doszukując się słabych punktów oraz ich automatyczne rozwiązanie poprzez eliminację występowania atmosfery wybuchem lub eliminację potencjalnych źródeł zapłonu.