Bardzo popularne w budynkach użyteczności publicznej przede wszystkim do ochrony urządzeń sprzętu elektronicznego lub pomieszczeń serwerowni jest Urządzenie Gaśnicze 2kg, będąca jednocześnie alternatywą dla popularnej gaśnicy śniegowej GS 5x. Jednak Urządzenie Gaśnicze 2 kg nie jest traktowane jako gaśnica przenośna ponieważ nie posiada świadectwa dopuszczenia przez jedostkę certyfikującą CNBOP. UGS 2kg należy postrzegać jako uzupełnienie ochrony przeciwpożarowej dla sprzętów elektronicznych lub serwerownii.