Kiedy i w jakich procesach technologicznych występuje zagrożenie wybuchem
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. )

Strefy zagrożone wybuchem dla procesów technologicznych są z góry wyznaczone przez Rozporządzenie. Dopuszcza się przyjęcie mniejszego zasięgu
i czasookresu występowania stref zagrożonych wybuchem niż podany
w Rozporządzeniu, tylko w przypadku zastosowania i wprowadzenia rozwiązań techniczno-organizacynych w Zakładzie. W/w Rozporządzenie określa ogólnie zagrożenie wybuchem, z wyznaczeniem konkretnych ster zagrożonych wybuchem
dla standarowych obiektów, np. stacji benzynowych paliw płynnych oraz gazu LPG, stanowisk składowania gazów technicznych propan-butan, terminali przeładunkowych etc. Dla pozostałych nieujętych w w/w rozporządzeniu procesów technologicznych zagrożenie wybuchem należy oszacować samodzielnie na podstawie wiedzy technicznej oraz niezbędnego doświadczenia zawodowego.

Występuje wiele procesów, gdzie z góry można założyć, że występuje zagrożenie wybuchem, są to na pewno: wszelkiego rodzaju procesy lakierowania (lakiernie), nakładanie na powłoki farbami; akumulatorownie, pomieszczenia służące do ładowania wózków widłowych, etc.