Numery kontaktowe

+48 533 793 343

+48 504 157 156

Pomieszczenie zagrożone wybuchem

Klasyfikacja pomieszczenia jako pomieszczenia zagrożonego wybuchem ma konsekwencje dotyczące ochrony przeciwpożarowej przede wszystkim w zakresie budowlanym (tzn. obowiązuje lekki dach o masie do 75 kg/m2, wykonany z materiałów co najmniej trudno zapalnych lub zastosowanie przepon, klap odciażających o powierzchni 0,065 m2/m3 kubatury pomieszczenia, jednocześnie pomieszczenie zagrożone wybuchem powinno być zlokalizowane na ostatniej kondygnacji, a ściany wewnętrzne pomieszczenia zagrożonego wybuchem powinny być odporne na wartość nadciśnienia 15 kPa). Firma FARRAD Ochrona Przeciwwybuchowa sporządza audity pomieszczeń z uwagi  na bezpieczeństwo budowlane oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

siedziba naszej firmy

Adres siedziby

farrad ochrona przeciwpożarowa i bhp

ul. Armii Krajowej 33A, 41-215 sosnowiec

copyright 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: Madnet.pl