Firma FARRAD ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę dotyczącą  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Oferta zawiera szkolenia wstępne i okresowe pracowników oraz artykuły ochronne, podnoszące Państwa bezpieczeństwo.

Nie mamy jednego, utartego, powtarzalnego, nudnego schematu szkolenia okresowego BHP. Jego program jest ściśle dopasowany do specyfiki grupy szkoleniowej, z podkreśleniem występujących zagrożeń w zakładzie pracy.

Standardowo, przed przystąpieniem do szkolenia wykonujemy audit w zakresie BHP i PPOŻ. Po przedstawieniu raportu z auditu przystępujemy do szkolenia Państwa pracowników.

Jednym z ważnych elementów szkoleń okresowych BHP stanowi blok tematyczny z ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzany przez inżynierów, absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz zasad udzielania I pomocy, wykonywany przez czynnych ratowników medycznych. Wprowadzenie tych osobnych bloków do szkolenia okresowego BHP gwarantuje lepszy przekaz i większy zasób wiedzy przekazanej jego uczestnikom.

Ofertę w zakresie BHP stanowią następujące usługi:

  • szkolenia wstępne
  • szkolenia okresowe
  • jednostkowe lub cykliczne audyty bhp
  • prowadzenie postępowań powypadkowych
  • obuwie i odzież BHP

Cena za usługi w zakresie BHP w województwie śląskim

Cena jest uzależniona od profilu i wielkości zakładu, a także docelowej liczby uczestników szkolenia.

Zapraszamy do współpracy!