Jakie badania pyłu należy wykonać do poprawnej analizy elementów ochrony przeciwwybuchowej

Do poprawnej oceny elementów ochrony przeciwwybuchowej należy wykonać następujące badania:

  • Minimalna Energia Zapłonu (MEZ) – parametr decydujący o zastosowaniu profilaktyki antystatycznej

  • Pmax – parametr określający maksymalne ciśnienie wybuchu

  • Kst max – na tej podstawie określamy klasę wybuchowości pyłu

  • Rezystywność pyłu – parametr kwalifikujący pył do określonej grupy wybuchowości, tzn. IIIA, IIIB, IIIC

  • Minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu TCL

  • Minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu T5mm

W przypadku pyłów standarowych, np. pyłów drzewnych lub pyłu węglowego możemy do opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem oraz Oceny Ryzyka Wybuchu wykorzystać dane literaturowe lub zaczerpnąć z wewnętrznej bazy firmy FARRAD Ochrona Przeciwwybuchowa. Podkreślamy jednak, że jest to ostateczność, gdyż zawsze zalecamy wykonać podstawowe badania pyłu, do określenia charakterystyk pożarowo-wybuchowych.