Pomiary natężenia oświetlenia wykonywane są w najbardziej niekorzystnych warunkach eksploatacyjnych, po zapadnięciu zmroku. Przed przystąpieniem do pomiarów należy na co najmniej 30 minut wyłączyć urządzenia oświetleniowe. Nieprzerwana ciągłość działania oświetlenia awaryjnego powinna wynosić co najmniej 1 godzinę. Przy wykonywaniu badań  oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, należy punkty pomiarowe wyznaczyć na drogach ewakuacyjnych. Wymagania dotyczące minimalnej wartości natężenia oświetlenia wyrażone w jednostce Lux, a ich minimalna wartość określona jest w  normami branżowych. Badania natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych są wykonywane za pomocą luksomierza.

W przypadku pomiarów oświetlenia podstawowego należy, dla pomieszczeń takich jak: korytarze, hole, pomieszczenia puste (bez urządzeń produkujących i mebli) itp. stworzyć plan badanego pomieszczenia z zaznaczeniem punktów pomiarowych. W tym celu należy całą powierzchnie podzielić na kwadraty o boku około 1m i mierzyć natężenie oświetlenia w punktach pomiarowych, położonych w środku każdego kwadratu.

Zapraszamy do współpracy!