Hydrant wewnętrzny DN 25Hydranty wewnętrzne znajdują się w wewnątrz budynków. Ze względu na średnice rozróżniamy hydranty: DN 25, DN 33, DN 52. Hydranty DN 25 znajdują się w budynkach użyteczności publicznej. Charakterystycznym elementem hydrantu wewnętrznego DN 25 jest wąż półsztywny, zwinięty na obrotowym bębnie. Konstrukcja hydrantu pozwala na jego użycie bez rozwiniętego w pełni węża. Hydrant DN 33 ma zastosowanie w garażach podziemnych. Natomiast hydrant DN 52 jest stosowany w budynkach o charakterze produkcyjno-magazynowym. Każde miejsce w budynku, w którym wymagane jest zastosowanie hydrantów wewnętrznych powinno być pokryte działaniem hydrantów wewnętrznych. Do efektywnego zasięgu hydrantu wliczamy długość węża wraz z efektywnym oddziaływaniem zasięgu strumienia (3 m lub 10 m). Ich lokalizacja w budynku powinna być zaznaczona na części graficznej w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Serwis hydrantów wewnętrznych woj. śląskie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. hydranty wewnętrzne stanowią urządzenia przeciwpożarowe, w związku z tym powinny być poddawane przeglądom co najmniej raz na rok. Natomiast węże hydrantów wewnętrznych podlegają przeglądowi w okresie raz na pięć lat, kiedy są poddane próbie ciśnieniowej.

Przegląd hydrantów wewnętrznych woj. śląskie

W trakcie przeglądów technicznych hydrantów wewnętrznych należy zweryfikować: czy hydrant jest niezastawiony, czy hydrant jest oznakowany widocznym znakiem zgodnym z PN, czy na skrzynce hydrantowej jest widoczna instrukcja obsługi, czy zawór odcinający jest na wysokości 1,35 m od podłogi, czy hydrant jest zamykany skrzynką, która pozwala na szybkie jej otwarcie (np. czy w hydrancie występuje klucz za szybką), itp.

Cena za przegląd hydrantów wewnętrznych woj. śląskie

Nie mamy w swojej ofercie stałej, sztywnej ceny za przegląd hydrantów wewnętrznych. Cena jest uzależniona od ilości hydrantów poddanych przeglądowi.

Zapraszamy do współpracy!