Numery kontaktowe

+48 533 793 343

+48 504 157 156

OCENA RYZYKA WYSTĄPIENIA W MIEJSCACH PRACY ATMOSFERY WYBUCHOWEJ

Ocena ryzyka wystąpienia w miejscach pracy z uwzględnieniem: prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej, prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych, eksploatowanych przez pracodawcę instalacji, używanych substancji i mieszanin, zachodzących procesów i ich wzajemnego oddziaływania, rozmiarów przewidywanych skutków wybuchu.

siedziba naszej firmy

Adres siedziby

farrad ochrona przeciwpożarowa i bhp

ul. Armii Krajowej 33A, 41-215 sosnowiec

copyright 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: Madnet.pl