Według odpowiednich norm oraz rozporządzeń to właściciel urządzenia o napędzie elektrycznym jest zobowiązany zachowywać jego sprawność i dbać o bezpieczeństwo użytkowania.

Firma FARRAD oferuje państwu usługi  z zakresu okresowego badania elektronarzędzi oraz prowadzenia kart każdego z nich. W zakresie badań wykonujemy próby działania urządzenia na biegu jałowym, oględziny zewnętrzne oraz pomiary elektryczne. Badania te są wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne.

Zapraszamy do współpracy!