Pomiary natężenia oświetlenia powinny być wykonywane w najgorszych zakładanych warunkach eksploatacyjnych, tzn. po zapadnięciu zmroku. Przed przystąpieniem do pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego należy na co najmniej 30 minut wyłączyć urządzenia oświetleniowe. Ciągłość działania (świecenia) opraw oświetlenia awaryjnego powinna wynosić co najmniej 1 godzinę.

Dla pomiarów oświetlenia podstawowego pomieszczeń użytkowych typu: korytarze, hole, pomieszczenia puste (bez urządzeń produkujących i mebli) itp. należy stworzyć plan badanego pomieszczenia z zaznaczeniem punktów pomiarowych. W tym celu należy całą powierzchnie podzielić na kwadraty o boku ok 1m i mierzyć natężenie oświetlenia w tych wyznaczonych punktach pomiarowych,  w środku każdego kwadratu.

Przy wykonywaniu badań  oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, należy punkty pomiarowe wyznaczyć na drogach ewakuacyjnych w miejscach skrajnych, tzn.: bezpośrednio pod oprawą awaryjno-ewakuacyjnego i pomiędzy dwoma lampami. Wymagania dotyczące minimalnej wartości natężenia oświetlenia wyrażane są w jednostce lux i są określone w Normach branżowych.

Zapraszamy do współpracy!