Kiedy należy wykonać aktualizację Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem? Jest to bardzo często zadawane pytanie przez osoby, które kontaktują się z Naszą firmą FARRAD Ochrona Przeciwpożarowa i BHP. I zawsze odpowiadamy tak samo. Otóż wszystko zależy od charakteru zmian, które zachodzą w danym Zakładzie. Jeżeli przedsiębiorstwo się rozwija  to w Zakładzie dochodzi do licznych zmian m.in. lokalizacji maszyn i urządzeń, dołożenie nowej linii technologicznej itd. Jeżeli zmiany dotyczą ochrony przeciwwybuchowej to wtedy należy dokonać rewizji/aktualizacji Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

A co w przypadku kiedy do takich zmian nie doszło, czy występuje minimalny czas dokonania aktualizacji? Otóż z praktyki firm zajmujących się ochroną przeciwwybuchową często słyszymy okres dwóch lat. Na pewno raz na dwa lata jeżeli nie doszło do zmian w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy wykonać aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Natomiast odnośnie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem taki zapis dotyczący maksymalnego czasu wykonania aktualizacji nie występuje.