Numery kontaktowe

+48 533 793 343

+48 504 157 156

Znaki przeciwpożarowe

Znaki ochrony przeciwpożarowej stanowią ważny element w trakcie podjęcia prób gaszenia źródeł pożaru, eliminacji skutków pożaru oraz skutecznej ewakuacji. Znaki przeciwpożarowo fotoluminescencyjne mają zdolność do świecenia w nocy, wskazując kierunek do wyjścia ewakuacyjnego. Oferta firmy FARRAD dotyczy również znaków niestandardowych – większych, co ma zastosowanie w większych budynkach produkcyjno-magazynowych. Również powszechnie stosowane gaśnice powinny być oznakowane odpowiednim znakiem wskazującym miejsce występowania. Ma to uzasadnienie przede wszystkim dla budynków użyteczności publicznej, gdzie przebywają osoby z zewnątrz, nieznający topografii i lokalizacji sprzętu gaśniczego.

Rozmieszczenie znaków przeciwpożarowych

Dużo problemów może stwarzać lokalizacja znaków, nie tyle co wskazujących sprzęt przeciwpożarowy i gaśnice ale drogę do wyjścia ewakuacyjnego. Przede wszystkim, znaki muszą być widoczne z każdego miejsca, wskazując również występujące miejscowe przeszkody, np. obniżenie poziomu podłogi. W trakcie zakupu znaków firma FARRAD oferuję doradztwo w zakresie prawidłowego doboru i rozmieszczenia znaków przeciwpożarowych.

Cena za znaki przeciwpożarowe woj. śląskie

Cena za znaki przeciwpożarowe jest dopasowana do indywidualnego zapotrzebowania Klienta po wcześniejszym wysłaniu zapytania ofertowego.

Zapraszamy do współpracy!

siedziba naszej firmy

Adres siedziby

farrad ochrona przeciwpożarowa i bhp

ul. Armii Krajowej 33A, 41-215 sosnowiec

copyright 2015 - wszelkie prawa zastrzeżone | realizacja: Madnet.pl