Nowa Dyrektywa wprowadziła istotne zmiany opisu urządzeń nieelektrycznych, które mogą pracować w poszczególnych strefach zagrożonych wybuchem. Dotychczas w opisie tabliczki znamionowej, jeżeli nie występował skrót Ex to można było błyskawicznie zidentyfikować, że dotyczy to urządzenia nieelektrycznego, np. wirnika w przewodzie wentylacyjnym. Natomiast skrót Ex charakteryzował tylko urządzenia elektryczne

Aktualnie skrót Ex został wprowadzony do opisu urządzeń nieelektrycznych wraz z symbolem „h”. Ten właśnie symbol „h” określa urządzenie nieelektryczne, bez wskazania rodzaju zastosowanej ochrony. Rodzaj zastosowanej ochrony w urządzeniu nieelektrycznym musi stanowić część dokumentacji produktu.