„Sprawdź czy Twoja gaśnica samochodowa jest sprawna”

Zgodnie z § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów „przeglądy techniczne (urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic przenośnych i przewoźnych) i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”

W związku z wyżej przytoczonym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów każda gaśnica podlega przeglądowi co najmniej  raz w roku. Ze względu na niekorzystne warunki panujące w obiekcie (np. zapylenie, środowisko kwaśne, duże prawdopodobieństwo uderzenia mechanicznego poprzez ciągły ruch wózków widłowych lub suwnic itp.) okres przeglądu technicznego zaleca się skrócić. W budynkach produkcyjno-magazynowych zaleca się wykonywać regularne audity (np. raz na miesiąc) w zakresie kompletności i sprawności gaśnic. Audit powinien być wykonany przez przedstawiciela służby BHP wraz z kierownikiem danego działu lub osobę oddelegowaną przez niego.

Przegląd roczny dotyczy również popularnych gaśnic samochodowych (zwykle  o wadze 1 kg). Gaśnica samochodowa (GP 1z BC lub GP 1x BC) podlega przeglądowi technicznemu, który należy wykonać raz na rok. Na czym polega przegląd gaśnic samochodowych? Wbrew pozorom nie jest to taka oczywista sprawa. Przegląd techniczny dotyczy: oględzin zewnętrznych zbiornika, sprawdzenia stanu proszku gaśniczego (proszek gaśniczy jest ważny przez 5 lat), sprawdzenie wagi naboju CO2 napędowego (dotyczy gaśnic zmiennociśnieniowych „z”). Ostatnim elementem przeglądu gaśnicy jest naklejenie kontrolki z przeglądu gaśnicy, co stanowi potwierdzenie wykonanego przeglądu gaśnicy. Firma FARRAD wykonuje profesjonalny przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego

Legalizacja gaśnic samochodowych

Niesprawna gaśnica - tez do legalizacjiJeżeli jesteś kierowcą, w Twoim samochodzie powinna się znajdować sprawna gaśnica. Co zrobić aby gaśnica była sprawna? Przede wszystkim gaśnica samochodowa podlega przeglądowi technicznemu w okresie raz na rok, natomiast termin legalizacji odnosi się tylko do zbiorników gaśnic powyżej 6 kg środka gaśniczego. W związku z tym, legalizacja przez Urząd Dozoru Technicznego nie dotyczy gaśnic samochodowych.

SONY DSCPrzegląd gaśnic samochodowych

Przegląd gaśnicy jest obligatoryjny, nadany przez polskie prawo. W przypadku kontroli przez funkcjonariusza policji może zostać poruszona kwestia ważnego przeglądu gaśnicy. Dlatego zachęcamy do wykonywania regularnych przeglądów Państwa gaśnic samochodowych w firmie FARRAD w Sosnowcu –  Kazimierz Górniczy.

Cena za legalizację gaśnicy samochodowej

Cena za przegląd gaśnicy jest zależna od ilości gaśnic poddanych przeglądowi. Przede wszystkim konserwator ocenia stan zewnętrzny gaśnicy, ważność i stan proszku gaśniczego itp. Może się okazać, że Państwa gaśnica ze względu na stan techniczny wymaga remontu.  Wszystkie informację na temat stanu technicznego swojej gaśnicy uzyskacie Państwo w siedzibie firmy w Sosnowcu (Kazimierz Górniczy). W przypadku większej ilości gaśnic możliwy jest dojazd do klienta na terenie miasta Sosnowiec.

Zapraszamy do współpracy!