Pomiary instalacji odgromowej wykonywane przez pracowników firmy FARRAD są zgodne z obowiązującymi normami i zawierają:

  • oględziny części nadziemnej
  • sprawdzenie ciągłości połączeń
  • pomiary rezystancji uziemienia
  • sprawdzenie stanu uziomów

Zapraszamy do współpracy!