Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) jest w większości przypadków pomijany i zastępowany innymi dokumentami o podobnym charakterze, np. Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, operatem pożarowym itp. Choć elementy DZPW powinny znaleźć się w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, dokumentów tych nie można traktować równorzędnie i stawiać pomiędzy nimi znaku równości. Co tak naprawdę wnosi Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem? Przede wszystkim jest wymagany tam, gdzie może się utworzyć atmosfera wybuchowa o objętości 10 dm3, co jest równoznaczne z wyznaczeniem strefy zagrożenia wybuchem przez Właściciela, Użytkownika lub Projektanta. Wyznaczenie strefy zagrożenia wybuchem nie jest jednoznaczne z tym, że pomieszczenie jest zagrożone wybuchem (obliczona wielkość powstałego nadciśnienia > 5 kPa). DZPW analizuje procesy technologiczne, doszukując się słabych punktów, które mogą być źródłem ryzyka wybuchu. Należy pamiętać, że DZPW określa aktualny stan ryzyka wybuchu w zakładzie.

Głównym obszarem działalności naszej firmy w zakresie wykonania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem są miasta województwa śląskiego:  Sosnowiec, Katowice, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Bielsko-Biała, Częstochowa, Zabrze, Chorzów, Gliwice, Bytom, Ruda Śląska, Jaworzno, Rybnik, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie
i inne.

Cena za wykonanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) 

Cena za Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZWP) jest uzależniona od stopnia złożoności procesu technologicznego występującego w analizowanym Zakładzie Przemysłowym. Zapraszamy do współpracy.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem pdf.

W momencie opracowania DOKUMENTU ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM Zleceniodawca otrzymuję dokument w wersji pdf.

Gdzie jest wymagany Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Z doświadczenia można wskazać, że dokument zabezpieczenia przed wybuchem na pewno jest wymagany w m.in.:

  • akumulatorowniach
  • stolarniach
  • lakierniach
  • magazynach substancji niebezpiecznych           (Zgodnie z §12 ust.1 MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.  Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych lub karbidu muszą spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem)

Zapraszamy do współpracy!