System HRD stanowi czynną ochronę przeciwwybuchową w przestrzeniach pyłowych, np. wewnętrzna przestrzeń filtra pyłowego w przemyśle drzewnym, wewnętrzna przestrzeń młyna węglowego w elektrociepłowniach, itd. Zadaniem systemu HRD jest nadzór zamkniętej przestrzeni pyłowej. W skład systemu HRD wchodzi: centrala (element kontrolno-sterujący), czujnik lub czujniki ciśnienia (element detekcyjny), opcjonalnie czujnik płomienia (element detekcyjny), zbiorniki ze środkiem wyzwalającym (element wykonawczy). Scenariusz zadziałania polega na tym że przestrzeń jest nadzorowana przez czujnik lub czujniki ciśnienia lub/i czujniki płomienia. W chwili pojawienia się nadciśnienia nie związanym ze stanem normalnym (co świadczy o wczesnym stadium pojawienia się reakcji wybuchu) za pomocą czujników nadciśnienia, sygnał jest przekazywany do centrali systemu, a ta z kolei w krótkim odstępie czasu uruchamia element wykonawczy butle ze środkiem gaszącym. Już na etapie projektowania należy wyeliminować pojawienie się fałszywych alarmów. Gdyż bezpodstawne uruchomienie systemu generuje dodatkowe koszty napełnienia zbiorników. W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa występowania fałszywych alarmów należy zastosować większą ilość detektorów, umieścić głowice detektorów w przestrzeni chronionej pod różnymi kątami, zastosować dodatkowo czujnik płomienia, obejmując zasięgiem całą wewnętrzną przestrzeń, wykonywać regularne przeglądy techniczne przez autoryzowanych serwisantów.