W dniu 21.06.2017 r. pracownicy firmy FARRAD ochrona przeciwpożarowa i BHP zostali zaproszeni do uczestnictwa w szkoleniu w zakresie ochrony przeciwwybuchowej, pt.” Bezpieczeństwo w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów palnych” przez firmę ASE.