Na podstawie § 4 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w podanej kolejności właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów zakwalifikowanych do produkcyjno-magazynowych powinni przeprowadzać regularne czynności porządkowe warstw pyłów palnych zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach. Wyżej przytoczony przepis odnosi się do hal, w których odbywa się proces produkcyjny lub występuje magazynowanie substancji pylącej, powodując zaleganie warstw pyłu na urządzeniach, maszynach, instalacjach elektrycznych etc. emitujących ciepło, czyli energię (źródło zapłonu) potrzebną do zainicjowania reakcji spalania.