Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej realizowane są miernikami z rodziny MZC, umożliwiające szybkie i proste określenie parametrów pętli zwarciowej.

W celu wykonania w/w pomiaru należy:

  1. podłączyć miernik do sieci,
  2. gdy miernik wyświetla wartość napięcia nacisnąć przycisk START i automatycznie realizowany jest pomiar impedancji pętli zwarcia,
  3. jeżeli nie występuje żadna z przyczyn blokady (np. brak ciągłości, napięcie mniejsze niż 180V lub wyższe niż 250V) przyrząd wykonuje cykl pomiarowy.

SONY DSCPrzy podłączeniu miernika, należy pamiętać i zwrócić uwagę na prawidłowy dobór końcówek pomiarowych, ponieważ muszą one zapewnić dobry kontakt i umożliwiać niezakłócony przepływ dużego prądu pomiarowego. Wyniki z wykonanych pomiarów należy zamieścić w odpowiednich protokołach z badań.

Zapraszamy do współpracy!