Pomiary kontrolne rezystancji izolacji mają istotne znaczenie, ponieważ jest to sprawdzenie ochrony przed dotykiem bezpośrednim badanego urządzenia lub instalacji. Wykonywane są prądem stały za pomocą mierników izolacji o różnych napięciach znamionowych. Pomiar wykonuje się po odłączeniu zasilania, oddzielnie dla przewodów i oddzielnie dla odbiorników. Rezystancję izolacji mierzy się pomiędzy przewodami fazowymi parami, pomiędzy przewodami fazowymi i neutralnym oraz pomiędzy przewodami fazowymi i neutralnym, a przewodami ochronnymi PE i ochronno-neutralnymi PEN. Pomiar powinien być przeprowadzany w warunkach zbliżonych do warunków normalnych podczas pracy, tj. 150 -25 0C przy wilgotności 40-75% przez czas około 60s.

Zapraszamy do współpracy!