W polskim prawie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Analogicznie dotyczy to projektowania urządzeń przeciwpożarowych. Oczywiście musi to być osoba z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym oraz posiadać zaplecze w formie warsztatu, w którym można wykonywać przeglądy, remonty gaśnic przenośnych  i przewoźnych.