W swojej działalności firma FARRAD oferuję szkolenia w zakresie ATEX. Aby dokładnie dopasować harmonogram szkolenia do Państwa potrzeb, przed przystąpieniem do szkolenia przeprowadzamy audit w zakresie zagrożenia wybuchem w Państwa Zakładzie Pracy. W oparciu 
o wyniki audytu układamy wspólnie z Państwem harmonogram szkolenia. Zapraszamy 
do współpracy.