Głównymi celami Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem są:

  • zapobieganie powstawaniu atmosfer wybuchowych,
  • zapobieganie zapaleniom atmosfer wybuchowych,
  • powstrzymywanie i ograniczenie zasięgu płomienia i ciśnienia wybuchu.