W naszej ofercie znajdują się następujące badania charakterystyk pożarowo – wybuchowych:

  • maksymalne ciśnienie wybuchu pmax i wskaźnik wybuchowości Kst max
    dolna granica wybuchowości DGW
  • minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu TCL
  • minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu T5mm
  • minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MIE
  • graniczne dla wybuchu stężenie tlenu GST
  • skłonność nagromadzonego pyłu do samozapalenia TSI
  • rezystywność pyłu w warstwie