Audyt przeprowadzony u Państwa obejmuję:

  • weryfikacja dokumentacji ATEX (Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, Ocena Ryzyka Wybuchu, Ocena Zagrożenia Wybuchem),
  • weryfikacja dokumentacji dotyczącej protokołów z badań charakterystyk pożarowo-wybuchowych pyłów, par cieczy, gazów,
  • wstępna ocena zagrożenia wybuchem,
  • weryfikacja wyznaczonych stref zagrożonych wybuchem – zasięg, potencjalne źródło emisji,
  • weryfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych pod względem pracy w obszarach zagrożonych wybuchem,
  • analiza Zakładu pod względem potencjalnych źródeł zapłonu zgodnie z Normą PN EN 1127-1.