Znaki ochrony przeciwpożarowej stanowią ważny element w trakcie podjęcia prób gaszenia źródeł pożaru, eliminacji skutków pożaru oraz skutecznej ewakuacji. Znaki przeciwpożarowo fotoluminescencyjne mają zdolność do świecenia w nocy, wskazując kierunek do wyjścia ewakuacyjnego. Oferta firmy FARRAD dotyczy również znaków niestandardowych – większych, co ma zastosowanie w większych budynkach produkcyjno-magazynowych. Również powszechnie stosowane gaśnice powinny być oznakowane odpowiednim znakiem wskazującym miejsce występowania. Ma to uzasadnienie przede wszystkim dla budynków użyteczności publicznej, gdzie przebywają osoby z zewnątrz, nieznający topografii i lokalizacji sprzętu gaśniczego.

Rozmieszczenie znaków przeciwpożarowych

Dużo problemów może stwarzać lokalizacja znaków, nie tyle co wskazujących sprzęt przeciwpożarowy i gaśnice ale drogę do wyjścia ewakuacyjnego. Przede wszystkim, znaki muszą być widoczne z każdego miejsca, wskazując również występujące miejscowe przeszkody, np. obniżenie poziomu podłogi. W trakcie zakupu znaków firma FARRAD oferuję doradztwo w zakresie prawidłowego doboru i rozmieszczenia znaków przeciwpożarowych.

Cena za znaki przeciwpożarowe woj. śląskie

Cena za znaki przeciwpożarowe jest dopasowana do indywidualnego zapotrzebowania Klienta po wcześniejszym wysłaniu zapytania ofertowego.

Zapraszamy do współpracy!