Ciekawą formą urozmaicenia szkolenia z ochrony przeciwpożarowej jest część z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego – gaśnic. W trakcie takiego szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę na temat uruchamiania i wykorzystania różnych typów gaśnic:

  • GP – proszkowych
  • GS – śniegowych
  • GWP – pianowych gasząc pożar testowy

Szkolenie przeprowadzane przez naszą firmę składa się z dwóch części:

  • teoretycznej:  obejmującej profesjonalne omówienie pojęć ochrony przeciwpożarowej,
  • praktycznej: każdy z uczestników będzie miał możliwość uruchomienia gaśnic różnego
    typu, przy okazji gaszenia pożaru testowego.

Zapraszamy do współpracy.