Proponujemy Państwu systemy sygnalizacji pożaru składające się między innymi z: czujek pożarowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) oraz centrali – serca systemu. Oferujemy różne rodzaje czujek, w zależności od warunków środowiskowych w chronionym pomieszczeniu:

  • czujki dymowe (punktowe i liniowe)
  • czujki temperaturowe
  • czujki płomienia
  • czujki wielodetektorowe
  • autonomiczna (domowa), optyczna czujka dymu, pozwalająca na wykrycie wczesnego etapu pożaru (zadymienia) w małych pomieszczeniach takich jak: piwnice, strychy,  mieszkania, itp. Czujki tego typu, przeznaczone są przede wszystkim dla odbiorców indywidualnych.

Firma FARRAD oferuje generalne wykonawstwo w zakresie:

  • doradztwa
  • projektowania
  • montażu
  • przeglądu, konserwacji i naprawy już istniejących systemów sygnalizacji pożaru

Zapraszamy do współpracy!