Najwięcej strat przynosi dym pożarowy, pojawiający się już w pierwszej fazie spalania, na długo przed pojawieniem się płomienia. Według statystyk, w Polsce rocznie ginie w pożarach około 500 ludzi. Większość z tej liczby ginie od toksycznych gazów pożarowych uwalniających się z materiału palnego. Ilość i rodzaj gazów toksycznych jest związana od struktury materiału palnego.

Dym przeszkadza w ewakuacji, orientacji, potęguje panikę osób ewakuujących. Dym jest również nośnikiem temperatury, gromadzący się w przestrzeni podsufitowej powoduje osłabienie konstrukcji stalowej, przyczyniając się do jej zawalenia. Bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej jest poprawnie zaprojektowana i wykonana wentylacja pożarowa, a następnie przeprowadzanie regularnych przeglądów, konserwacji i napraw.

Firma FARRAD w zakresie systemów oddymiania, oferuje:

  • projektowanie
  • wykonawstwo
  • przeglądy, konserwacja, naprawa

Zapraszamy do współpracy!