DSCN2382Przeciwpożarowe wyłączniki prądu zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych, w związku z tym podlegają regularnej kontroli co najmniej raz na rok. Wymóg stosowania przeciwpożarowego wyłącznika jest określony w Warunkach Technicznych. Zadaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu jest odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów zasilających urządzenia przeciwpożarowe. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierające strefy zagrożone wybuchem. Lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinna być w pobliżu głównego wejścia do obiektu, wraz z odpowiednim oznakowaniem.

Zapraszamy do współpracy!