Z każdego miejsca w obiekcie powinna być zapewniona bezpieczna ewakuacja. Niespełnienie wymogów dotyczących warunków ewakuacji jest podstawą do zakwalifikowania budynku istniejącego jako zagrażający życiu ludzi. Oprócz zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji, ważne jest wykonywanie okresowej ewakuacji. W jakich budynkach wymagana jest próbna ewakuacja? Obowiązek próbnej ewakuacji spoczywa na Właścicielu lub Zarządcy obiektu dla ponad 50 osób, będących jego stałymi użytkownikami. Niniejszy zapis nie dotyczy budynków mieszkalnych, zakwalifikowanych do ZL IV.  Próbna ewakuacja powinna być przeprowadzona raz na 2 lata. Dla obiektów, gdzie co rok, cyklicznie zmienia się grupa powyżej 50 osób, np. szkoły, przedszkola, itd. próbną ewakuację należy przeprowadzić co najmniej raz na rok, nie w dłuższym czasookresie niż 3 miesiące od chwili rozpoczęcia użytkowania przez nowych Użytkowników. Dodatkowo, Właściciel lub Zarządca nieruchomości powiadamia miejscowego komendanta PSP o terminie przeprowadzenia działań związanych z praktycznym sprawdzeniem organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu, nie później niż na tydzień przed wyznaczoną datą ewakuacji.

Zapraszamy do współpracy!