Firma FARRAD proponuje Państwu usługę związaną z outsourcingiem związanym z ogólnym pojęciem bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa oraz przeciwwybuchowa, a także bezpieczeństwo i higiena pracy. Outsourcing polega na przejęciu zadań i obowiązków w całości lub w części  z w/w zakresu, stając się jednocześnie organem doradczym.

Przedstawiamy usługi w ramach outsourcingu dotyczącego ochrony przeciwpożarowej:

 • przegląd, remont, legalizacja gaśnic
 • przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
 • pomiary oświetlenia awaryjnego
 • doradztwo w zakresie rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania
 • przeglądy techniczne systemów przeciwpożarowych
 • aktualizację/opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Przedstawiamy usługi w ramach outsourcingu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej:

 • aktualizację/sporządzanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW);
 • opracowanie Oceny Ryzyka;
 • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z ochroną przeciwwybuchową

Przedstawiamy usługi w ramach outsourcingu dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • audyty wewnętrzne
 • prowadzenie postępowań powypadkowych
 • opracowywanie zawodowych ocen ryzyka

W przypadku Państwa zainteresowania, w kolejnym etapie współpracy sporządzamy harmonogram poszczególnych przeglądów, dostosowany do panującego w zakładzie rytmu zmianowego i przerw technologicznych – w tym zakresie jesteśmy elastyczni.

 

Cena outsourcingu ppoż/bhp w województwie śląskim

Cena jest uzależniona od ilości urządzeń przeciwpożarowych i występujących gaśnic na obiekcie.

Zapraszamy do współpracy!