Nadrzędnym celem biernej ochrony przeciwpożarowej, jest oddzielenie przestrzeni stałą przegrodą pożarową od wydzielonych stref pożarowych w budynku. Poprzez zapobieganie rozprzestrzeniania się skutków pożaru w budynku, chronimy życie ludzkie i ograniczamy straty pożarowe. Podstawowymi parametrami dla elementów budowlanych odpowiadającymi za bezpieczeństwo pożarowe budynków są:

  • nośność ogniowa – R
  • szczelność ogniowa – E
  • izolacyjność ogniowa – I

Zabezpieczane elementy budynku muszą być tak wykonane i zaprojektowane, aby zapewniały nośność konstrukcji, szczelność przegrody lub izolacyjność od nadmiernej temperatury przez określony czas, np. REI 60 element ma spełniać wymogi nośności, szczelności oraz izolacyjności ogniowej przez okres 60 minut.

W zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej wykonujemy:

  • zabezpieczenia przepustów kablowych
  • zabezpieczenia przepustów rurowych
  • zabezpieczenie szachtów technologicznych
  • zabezpieczenia konstrukcji stalowych i drewnianych
  • montaż drzwi i bram przeciwpożarowych

Zapraszamy do współpracy!