Audyty ppożW swojej ofercie firma FARRAD posiada przeprowadzenie jednorazowych lub okresowych audytów w zakresie zabezpieczenia obiektu przed skutkami pożaru oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pracowników. Audit składa się z tzw. checklisty, czyli zestawu zagadnień, pytań której zakres i forma jest omawiana ze Zleceniodawcą. Wraz z wykrytymi nieprawidłowościami (przedstawione w formie fotograficznej) zostaną przedstawione propozycje rozwiązań zmierzające do wyeliminowania zagrożenia. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do współpracy!