Oferta firmy FARRAD z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest bardzo szeroka. Kierujemy ją do różnych grup pracowników:

  • kierownicy budowy
  • specjaliści ds. ochrony przeciwpożarowej
  • BHP-owcy
  • szefowie kontroli ryzyka
  • projektanci
  • właściciele, zarządcy i użytkownicy budynków

Ochrona przeciwpożarowaNasi wykwalifikowani pracownicy (rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inżynierowie/absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie) udzielą Państwu pomocy już na wstępnym etapie projektowania budynków, w trakcie realizacji inwestycji, aż do końcowych odbiorów przez PSP. Wesprzemy Państwa w opracowaniu nawet niestandardowych rozwiązań.

Zadbamy o Państwa bezpieczeństwo w miejscach pracy, placówkach edukacyjnych w których uczą się Państwa dzieci oraz w Państwa domach.

Poprzez doradztwo, regularne kontrole, przeglądy i audyty chcemy przyczyniać się do poniesienia bezpieczeństwa.  Wiemy, że jest to duża odpowiedzialność, jednak mamy solidne podstawy, abyście obdarzyli nas Państw swoim zaufaniem.

Zapraszamy do współpracy!