Gaszenie pożarów urządzeń elektrycznych wodą. Czy można gasić pożary urządzeń elektrycznych wodą.
Z uwagi na właściwości przewodzące wody zabrania się stosowania wody bezpośrednio do gaszenia urządzeń pod napięciem. To właśnie występowanie soli, zanieczyszeń nadaje wodzie właściwości przewodzące ładunki elektryczne. Dlatego zabronione jest stosowanie gaśnic pianowych w pomieszczeniach, gdzie występują choćby nawet monitory ekranowe, czyli pomieszczenia administracyjno-biurowe. Najlepszym stosowaniem gaśnic wodno-pianowych są stacje benzynowe do gaszenia cieczy palnych, np. benzyna, ropa itp.
Jednak istnieje techniczna możliwość stosowania wody nawet do urządzeń elektrycznych w przypadku stosowania mgły wodnej lub wody zdemineralizowanej. Ciekawostką jest, że w licznych elektrociepłowniach w charakterystycznym kolorze niebieskim występują hydranty zewnętrzne podając wodę zdemineralizowaną.