Próba zapalności sadzy technicznej

Próby spalania warstwy pyłu