Badania temperatury zapłonu cieczy palnych jaką wybrać metodę

Funkcjonują dwa rodzaje badań do wyznaczenia zapłonu cieczy palnych – badania cieczy w tyglu zamkniętym oraz badania cieczy w tyglu otwartym. Jak sama nazwa wskazuje różnica polega na technice przeprowadzenia badań, w tyglu otwartym tygiel jest otwarty, natomiast w tyglu zamkniętym tygiel 
jest zamknięty. Wyniki badań pokazują, że temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym jest o kilka stopni mniejsza niż w tyglu otwartym.

Każdemu z nas zależy aby stosowane substancje były bezpieczne na pracowników, w tym przede wszystkim temperatura zapłonu cieczy. Jaką zatem wybrać metodę badań. Otóż do wyboru metody badania należy uwzględnić prowadzony proces technologiczny. Jeżeli dochodzi do przelewania 
lub pracuje się z tą substancją to proponuje się wykonać badania w tyglu otwartym. Natomiast jeżeli 
jest tylko magazynowanie to należy wykonać badania w tyglu zamkniętym.