Czy wiesz, że…

 

Temperatura zapłonu paliwa lotniczego stosowanego w śmigłowcach jest znacznie większaod temperatury zapłonu benzyny stosowanej w samochodach. Z tego wynika więc, że benzyna stanowi duże większe zagrożenie.

Rocznie z uwagi na działanie tlenku węgla ginie ok. 50 osób.

Jeżeli posiadasz kontener z gazami palnymi (propan-butan) wykorzystywane do zasilania widłowych wózków widłowych masz obowiązek wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem 2 wokół kontenera. Wielkość strefy zagrożenia wybuchem zależy od ilości składowanego gazu.

Strefa zagrożenia wybuchem, a pomieszczenie zagrożone wybuchem to nie to samo. Strefa zagrożenia wybuchem odnosi się do prawdopodobieństwa wystapienia zagrożenia wybuchem, a wyznaczenie pomieszczenia zagrożenia wybuchem jest powiązane z konkretnymi warunkami technicznymi jakie musi spełnić pomieszczenie z uwagi na możliwy wybuch o sile ponad 5 kPa. Dotyczy to m.in. konstrukcji dachu, ścian, lokalizacji pomieszczenia, warunków ewakuacji itd. Może wystąpić sytuacja, że w pomieszczeniu zostanie wyznaczona strefa zagrożenia wybuchem, lecz wg obliczeń nie będzie się kwalifikować jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.

35% wszystkich występujących wybuchów ma miejsce w zakładach przetwórstwa drzewnego, tzn. tartaki, fabryki, instalacje filtracyjne. O charakterystyce wybuchowości zwłaszcza pyłu drzewnego świadczy przede wszystkim jego rozdrobnienie  oraz czy obrabiany drewniany materiał był przed obróbką pokrywany lakierami, palnymi substancjami chemicznymi.

Czy we wszystkich strefach zagrożonych wybuchem należy stosować odzież i obuwie w wykonaniu antystatycznym ?

Funkcjonuje błędne przekonanie, że w niektórych strefach zagrożonych wybuchem nie  jest wymagane stosowanie odzieży i obuwia antystatycznego. Dotyczy to przede wszystkim strefy 2 (dla gazów i par cieczy palnych) oraz strefy 22 (dla pyłów). Odnośnie stref 0; 1 oraz 20; 21 raczej nie ma wątpliwości co do stosowania profilaktyki antystatycznej. Jedynym kryterium, które pozwala na uniknięcie stosowania profilaktyki antystatycznej jest tylko i wyłącznie analiza charakterystyk pożarowo-wybuchowych danej substancji, która powoduje zagrożenie wybuchem. Z czego zatem wynika błędna analiza stef 2 i 22, które uznaje się za mało niebezpieczne ? Zgodnie z Normą strefa 2 i 22 określa obszar, w którym atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnej pracy, a w przypadku wystąpienia utrzymuje się przez krótki czas. Kiedyś stosowało się umowne kryterium, że dla strefy 2 i 22 obecność atmosfery wybuchowej wynosiła nie więcej niż 10 godzin na rok. W jakich przestrzeniach wyznacza się strefę 2 ? Najlepszym przykładem są magazyny kontenerowe dla gazu propan-butan, służące jako napęd do wózków widłowych. Zasięg strefy od klatki magazynowej uzależniony jest od ilości składowanego gazu i tak do 440 kg gazu zasięg strefy 2 określa się w odległości 1 m. Następnie im większa ilość gazu, tym większa strefa 2. Kolejnym przykładem są łączenia kołnierzowe, które charakteryzuje się jako niepewne i w zależności od występującej wentylacji wokół łączenia stosuje się strefę 2.